Profilbild

Naringslivsansvarig


Government Advisory Services söker praktikanter till flera orter i Sverige!

KPMG Offentlig sektorÄr du nyfiken på en karriär med inriktning på uppdrag inom offentlig sektor? KPMG Offentlig sektor erbjuder dig som studerar samhällsvetenskaplig universitetsutbildning att under din praktikperiod få en unik möjlighet att få förståelse för de utmaningar som KPMG:s kunder inom kommuner och regioner ställs inför och vad rollen som verksamhetsrevisor och kvalificerad rådgivare innebär. Vårt erbjudandeVåra uppdrag finns i alla delar av kommunernas och regionernas verksamheter. Som praktikant hos KPMG kommer du att i nära samverkan med kollegor få vara delaktig i våra uppdrag i kommuner och regioners olika verksamhetsområden. Din praktik kommer att genomföras under höstterminen 2022. … Läs mer

Oxford Research söker praktikanter till hösten 2022

Oxford Research Sverige söker nu praktikanter till höstterminen 2022. Du ska vara samhällsintresserad, ha god analytisk förmåga och får gärna ha erfarenhet av kvalitativ och kvantitativ datainsamling och analys. Oxford Research är ett konsultföretag inom samhällsanalys med kontor i Stockholm, Bryssel, Helsingfors, Kristiansand, Köpenhamn och Riga. Vi är specialister på att ta fram tvärvetenskapliga analyser, utvärderingar och strategier för departement, myndigheter och andra offentliga aktörer. Vi jobbar mot både svensk och finsk offentlig sektor, nordiska och europeiska organisationer. EU-kommissionen, Europaparlamentet, Nordiska ministerrådet, Regeringskansliet, Statskontoret, Vinnova, Tillväxtverket och Statsrådets kansli är några av de uppdragsgivare vi återkommande arbetar med. Våra uppdrag … Läs mer