Utbildningsansvarig

Utbildningsansvarig


Kommunikationsbyrån Prime & United Minds söker studenter!

För dig som har minst 2 terminer kvar av dina studier. Prime & United Minds (del av Weber Shandwick) ska anordna en Global Recruitment Day den 24 september, med sista ansökningsdag den 20 september! Mer info om arbetsuppgifter, krav etc finns här: https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fprimegroup.com%2Fjoinus%2F%3Fjobid%3D118415%26fbclid%3DIwAR15CPyYf0mV0soSuAL11B0Yh7W4eXUD9OzSvinQUFLbfJSRHVlx3HvU4E4&h=AT2YR_P-XAMyxcCuWPPgPtgxPd7jhQiSCix4sQQvfmAdBtvZ622RRdREaD_XZq-33wVItSxyuRB5MbkTJlud29k72h79KiK5UivvMVL0LPSKPCApZZVZMqKuHjsZ1gHpUmjVHFZcZEU

Ansök till BCG:s praktikprogram

BCG (Boston Consulting Group) är ett global konsultföretag som har ett aktivt praktikprogram där de söker studenter, både från kandidat – och masternivå, från olika akademiska discipliner. Läs mer här: https://www.bcg.com/en-nor/careers/students/internships?fbclid=IwAR0knmej7DKLtFGM8h5R5Yl84ETzvw1vM-yhb0uIFLUp2C1THJD3n9aZD04

Master-studenter sökes av riksdagen!

Riksdagens utredningstjänst (RUT) och utvärderings- och forskningssekretariat (RUFS) erbjuder under vårterminen 2021 praktik för studenter som läser på masters-nivå. Du får delta i det praktiska utredningsarbetet, bredda kunskaperna om hur de arbetar inom riksdagens utskott och kammare samt utöka kompetensen inom specifika sakfrågor. Du kommer också att delta i ett gemensamt introduktionsprogram tillsammans med praktikanter från riksdagens internationella kansli (RIK) och sekretariatet för EU-samordning (EUS). Platsen gäller under VT2021 och pågår under 10-15 veckor eller längre. Läs här för mer info: web103.reachmee.com/ext/I006/1257/job?site=6&lang=SE&validator=5e13c4854083c92c9885ef6c8639a83b&job_id=236(öppnas i en ny flik)

Centerpartiets internationella akademi!

Syftet med akademin är att ge nyligen examinerade studenter, eller studenter i slutet av sin utbildning, möjlighet att arbeta i en internationell miljö och samtidigt få en inblick i Centerpartiet med fokus på partiets utrikes-, säkerhets- och EU-politik. Läs mer och skicka in ansökan här: https://www.centerpartiet.se/lokal/internationellt/startsida/centerpartiets-internationella-akademi

Copenhagen Economics söker praktikant

Är du sugen på att testa vingarna inom ekonomisk rådgivning? Då är Copenhagen Economics praktikplats något för dig! Med start från oktober 2020 får du som praktikant chansen att bekanta sig med hur ekonomiska rådgivare arbetar i vardagen. Allt ifrån datainsamling, göra ekonomiska analyser inom olika typer av fall till att presentera resultat. Du kommer att ingå i ett sammansvetsat team, lära under arbetets gång samt få feedback från välmeriterade rådgivare. Ansökan görs via följande länk: https://lnkd.in/eTSRc6p . Sista ansökningsdag är den 3 augusti 2020.

Svenskt Näringsliv Skåne lanserar Näringslivsakademin Skåne

Vill du bli expert på näringslivsfrågor? Vi är väldigt glada över att Svenskt Näringsliv Skåne till hösten lanserar Näringslivsakademin Skåne – en spetsutbildning för skånska unga beslutsfattare mellan 18 och 28 år som vill lära sig mer om marknadsekonomins betydelse, arbetsrätt, kompetensförsörjning, skatter, miljöpolitik med mera. Utbildningen hålls vid fyra tillfällen kvällstid i Malmö med start 24 september. Svenskt Näringslivs experter kommer att föreläsa tillsammans med våra medlemsorganisationer. Dessutom kommer aktuella föreläsare och företagare att delta och ge sin syn på näringslivsfrågor och företagandets utmaningar. Anmäl dig och berätta varför just du vill gå! Sista anmälningsdag är 17 augusti. Länk: https://www.svensktnaringsliv.se/regioner/skane/inbjudan-naringslivsakademin-skane-2020pdf_777748.html/BINARY/Inbjudan%20N%C3%A4ringslivsakademin%20Sk%C3%A5ne%202020.pdf