Kommunikationsbyrån Prime & United Minds söker studenter!

För dig som har minst 2 terminer kvar av dina studier. Prime & United Minds (del av Weber Shandwick) ska anordna en Global Recruitment Day den 24 september, med sista ansökningsdag den 20 september! Mer info om arbetsuppgifter, krav etc finns här: https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fprimegroup.com%2Fjoinus%2F%3Fjobid%3D118415%26fbclid%3DIwAR15CPyYf0mV0soSuAL11B0Yh7W4eXUD9OzSvinQUFLbfJSRHVlx3HvU4E4&h=AT2YR_P-XAMyxcCuWPPgPtgxPd7jhQiSCix4sQQvfmAdBtvZ622RRdREaD_XZq-33wVItSxyuRB5MbkTJlud29k72h79KiK5UivvMVL0LPSKPCApZZVZMqKuHjsZ1gHpUmjVHFZcZEU

1 749 tankar på “Kommunikationsbyrån Prime & United Minds söker studenter!”

Lämna en kommentar