Oxford Research söker praktikanter till hösten 2022

Oxford Research Sverige söker nu praktikanter till höstterminen 2022. Du ska vara samhällsintresserad, ha god analytisk förmåga och får gärna ha erfarenhet av kvalitativ och kvantitativ datainsamling och analys.

Oxford Research är ett konsultföretag inom samhällsanalys med kontor i Stockholm, Bryssel, Helsingfors, Kristiansand, Köpenhamn och Riga. Vi är specialister på att ta fram tvärvetenskapliga analyser, utvärderingar och strategier för departement, myndigheter och andra offentliga aktörer. Vi jobbar mot både svensk och finsk offentlig sektor, nordiska och europeiska organisationer. EU-kommissionen, Europaparlamentet, Nordiska ministerrådet, Regeringskansliet, Statskontoret, Vinnova, Tillväxtverket och Statsrådets kansli är några av de uppdragsgivare vi återkommande arbetar med. Våra uppdrag finns inom en bredd av områden: regional utveckling, forskning och innovation, näringslivsutveckling, utbildning, arbetsmarknad och arbetsmiljö, integration, jämställdhet samt hållbar utveckling.

Vad innebär praktik hos oss?

Som praktikant hos oss kommer du att få arbeta med alla delar av våra uppdrag – från utveckling av metodförslag – till insamling av kvalitativa och kvantitativa data, analys och framtagande av rapporter och presentationer för våra uppdragsgivare.

Vi ser praktiken som ett lärande och därför kommer du att tilldelas en handledare och få återkommande stöd och återkoppling på ditt arbete under praktiken. Praktikperioden inleds med ett introduktionsprogram där du får lära dig om hur vi arbetar och vad vi arbetar med. Under terminens gång kommer det finnas möjlighet att ta del av fördjupande lärtillfällen om olika metoder och områden vi jobbar inom. Praktikperioden kommer även innehålla sociala aktiviteter för alla anställda och praktikanter.

Praktiken genomförs på heltid, 8 timmar per dagar, fem dagar i veckan, med utgångspunkt i våra lokaler i centrala Stockholm. Det är inget krav på att praktiken genomförs som en del av en utbildning. En mindre ersättning utgår för att täcka eventuella kostnader.

Flera av våra tidigare praktikanter arbetar idag kvar som analytiker. Andra har gått vidare till arbetsgivare som Regeringskansliet, Riksrevisionen, Statistiska centralbyrån, Skolverket, Tillväxtverket, eller har valt att doktorera efter avslutad praktik.

Skicka ett kort och koncist personligt brev (max en A4-sida), CV och universitetsbetyg till louise.fabricius@oxfordresearch.se senast måndag den 21 mars.

2 052 tankar på “Oxford Research söker praktikanter till hösten 2022”

Lämna en kommentar