Tips till praktiksökande

Är du intresserad av ungas samhällsengagemang,
att skapa mötesplatser, frågor som rör
civilsamhället, antirasism och mångfald? Ansök då
om att göra din praktik hos oss på Tamam!
Tamam är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell
organisation som jobbar med barn, unga och unga vuxna
med mångfald, antirasism och samhällsengagemang för att
skapa mötesplatser efter mottot ”Vänskap utan Gränser”.
Just nu söker vi praktikanter till vårterminen 2018 i
Lund , Göteborg och Stockholm.

Som praktikant på Tamam har du stor möjlighet att
själv utforma och påverka din egen praktik efter vad du
brinner för och tycker är roligt. Du kommer vara en
nyckelperson i lokalföreningen och arbeta tillsammans med
styrelsen, medlemmar och aktiva med att stärka och starta
upp verksamheter på lokal nivå såväl som med andra
praktikanter och anställda på ett nationellt plan.

Vi ser att du har en stark initiativförmåga och kan
arbeta självständigt då mycket av praktiken planeras och
läggs upp på egen hand men även att du har god
samarbetsförmåga, är social och har lätt för att anpassa dig
till nya människor och miljöer då du bl.a kommer ha en aktiv
roll i olika verksamheter inom lokalföreningen.

Praktikplats med inriktning mot verksamhetsutveckling:
Med stöd och handledning av anställd personal på huvudkontoret
kan dina arbetsuppgifter exempelvis komma bestå av att:
• ta fram och hjälpa till att implementera metoder som ska
underlätta för lokalföreningarnas verksamhet (t.ex läxhjälp,
Tamam Café, fotbollsverksamhet etc).
• planera och hjälpa till inför den nationella årsmöteshelgen för
organisationens medlemmar
• vara Tamams ansikte utåt och representera organisationen på
bl.a mässor och konferenser
• arbeta fram, utveckla och utvärdera material för organisationens
normkritiska utbildning och workshop samt hålla i dessa för t.ex
lokalföreningar, skolor och andra externa aktörer
• Delta i och utveckla verksamheter på lokal nivå samt driva ett
individuellt projekt
I din praktik kommer du samarbeta med aktörer från den
offentliga sektorn och andra organisationer. Genom din praktik får
du därmed möjlighet till bredare och djupare kunskap kring
förhållandet mellan det civila samhället och den offentliga sektorn,
kunskap som är värdefull även efter din praktik. Du lär dig arbeta
med strategier för att synliggöra och implementera behovet och
vikten av mångfald, ungas samhällsengagemang, antirasism och
ungdomsperspektiv i praktiken.
Genom din praktik får du dessutom god kunskap kring
organisationskultur och föreningsliv samt ett brett kontaktnät av
personer och nätverk inom civilsamhället.

På Tamam strävar vi efter att arbeta normkritiskt internt
såväl som externt. Vi vill ständigt utmana, synliggöra och bryta
ner de normer och sociala gränser som finns för att kunna skapa
en mer inkluderande och välkomnande organisation. Vi
eftersträvar mångfald i vår organisation och uppmuntrar därför
alla sökanden.
Praktiken är på heltid och obetald under vårterminen.
Språkkunskaper utöver svenska och engelska samt erfarenhet av
civilsamhället är mycket meriterande.
Maila eventuella frågor och ansökan med CV samt svara på
frågorna varför du vill göra din praktik på Tamam och vad
du hoppas få ut av din praktik till sanna.asp@tamam.se.
Skriv ”Praktik” samt stad där praktik önskas i ämnesraden.
Sista ansökningsdag 12 november. Intervjuer sker löpande.

Direktlänk till praktikplats:
http://tamam.se/wordpress/wp-content/uploads/2017/10/Annons-praktikanter-VT18-1.pdf

Praktikplats med inriktning organisationsutveckling:
Vi ser att du har en stark initiativförmåga och kan arbeta
självständigt då mycket av praktiken planeras och läggs upp på
egen hand men även att du har god samarbetsförmåga, är social
och har lätt för att anpassa dig till nya människor och miljöer.
Med stöd och handledning av anställd personal på huvudkontoret
kan dina arbetsuppgifter exempelvis komma att bestå av att:
• Utveckla vår handbok. Exempelvis genom att ta fram mallar och
andra konkreta verktyg för våra aktiva.
• Utveckla vår hemsida vilket bland annat innebär att kontinuerligt
uppdatera information och bilder, samt tillgängliggöra relevant
material
• Vara en aktiv del i projektansökningar och andra
bidragsansökningar. Exempelvis genom att hitta nya
finansieringsmöjligheter, skriva projektansökningar, följa upp
projekt.
• Stötta lokalföreningar. Exempelvis genom att hålla i
utbildningar, besöka lokalföreningarna och stötta dem i deras
arbete med rekrytering, planering av verksamheter etc.
• Ansvara för att vår blogg är levande och relevant. Du kommer
själv få skriva blogginlägg men ansvarar även för att medlemmar i
Tamam bidrar med blogginlägg
• Nyhetsbrev. Tamam använder sig av nyhetsbrev till både
medlemmar och lokalföreningar. Som praktikant kommer du att
ansvara för att skriva och skicka ut våra nyhetsbrev.
• Omvärldsbevakning av frågor som rör Tamam

Som praktikant på Tamam har du stor möjlighet att själv
utforma och påverka din egen praktik efter vad du brinner för och
tycker är roligt. Inom din praktik kommer du att du lära dig
att arbeta med strategier för att synliggöra och implementera
behovet och vikten av mångfald, ungas samhällsengagemang,
antirasism och ungdomsperspektiv i praktiken.
På Tamam strävar vi efter att arbeta normkritiskt internt
såväl som externt. Vi vill ständigt utmana, synliggöra och bryta
ner de normer och sociala gränser som finns för att kunna skapa
en mer inkluderande och välkomnade organisation. Vi eftersträvar
mångfald i vår organisation och uppmuntrar därför alla sökanden.
Praktiken är på heltid och obetald under vårterminen 2018.
Språkkunskaper utöver svenska och engelska samt erfarenhet av
civilsamhället är mycket meriterande.
Är du intresserad eller har fler frågor?
Maila eventuella frågor och ansökan med CV samt svara på
frågorna varför du vill göra din praktik på Tamam och vad
du hoppas få ut av din praktik till sanna.asp@tamam.se.
Skriv ”Praktik organisationsutveckling” i ämnesraden.
Check the Sista ansökningsdag 12 november. Intervjuer sker löpande.

Direktlänk till praktikplats:
http://tamam.se/wordpress/wp-content/uploads/2017/10/Annons-organisationsutveckling-1.pdf