Profilbild

Ulrikke Dyrholm

Rådet for International Konfliktløsning, Köpenhamn

Rådet för Internationell Konfliktlösning

Som student i Freds- och Konfliktvetenskap vet man att världen just nu står i brand. Konflikter i Syrien, södra Sudan och Ukraina är endast några av de otaliga konflikter som pågår just nu. Konflikter som dessa lösas ofta med militära medel utan större motstånd. Vi är vana vid en militär utrikespolitik, vi är vana vid att bara att lösa konflikter när de eskalerar, vi är vana vid militär upprustning. RIKO – Rådet för Internationell Konfliktlösning (Danska: Rådet for International Konfliktløsning), är var jag har praktiserat under denna termin. RIKO är en utrikespolitisk tankesmedja som jobbar med att göra den danska … Läs mer