Iris Forsberg

Iris Forsberg

Queen's University Belfast, Nordirland

Mot nya äventyr i Belfast!

Hej! Mitt namn är Iris, jag är 23 år och läser på kandidatprogrammet i freds- och konfliktvetenskap, men den här hösten kommer jag att spendera i Belfast, Nordirland, på Queen’s University Belfast! Jag började plugga i Lund hösten 2019, och för att få det mesta och bästa utav studentlivet så gjorde jag som de flesta andra = deltog i en novischperiod! Eftersom jag skulle läsa freds, så kändes LUPEF som ett ganska självklart val för detta och på den vägen blev jag medlem i LUPEF. Sen dess har jag inte engagerat mig supermycket, men desto mer gått på alla events … Läs mer